Zapomenuté heslo | Registrace Přihlášení:
Woodplastic Eshop / ​VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY WPC - WOODPLASTIC a.s.
Kategorie

​VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY WPC - WOODPLASTIC a.s.

 

Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky WPC - WOODPLASTIC a.s.

 

1.           Základní ustanovení

1.1         Tyto všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky (dále jen „VOP“) naší společnosti WPC - WOODPLASTIC a.s., IČO: 24176851 (dále též „my“ nebo „WPC“) si prosím pečlivě přečtěte před nákupem, použitím nebo instalací výrobků WoodPlastic® (prkna WoodPlastic® dále jen „Výrobek“ či „Výrobky“). Tyto VOP jsou základní součástí nabídky a nákupu Výrobků a vymezují zejména proces prodeje, jakož i práva a povinnosti smluvních stran z níže specifikované Záruky.

1.2         „Kupující“ podle těchto VOP jste Vy jako osoba, se kterou uzavíráme kupní smlouvu ohledně Výrobků.

1.3         Můžete nás kontaktovat v našem skladě na adrese Bukovany 181, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41 (dále jen „Sklad“), nebo na telefonních číslech 317 700 556, 321 001 525, 602 158 279, případně na e-mailové adrese: objednavky@woodplastic.cz. K dispozici jsou Vám též naše internetové stránky: www.woodplastic.cz, www.mojeterasa.cz.

 

2.           Objednávky

2.1         Výrobky je možné objednat následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím e-shopu. Po odeslání objednávky Vám obratem zašleme zálohovou fakturu, ledaže má být Výrobek doručován na dobírku. Pro nákup prostřednictvím e-shopu vyžadujeme registraci.

 2. E-mailem, který musí obsahovat přesnou specifikaci Výrobků, fakturační adresu a případně dodací adresu, e-mail a telefonické spojení. V tomto případě Vám zašleme potvrzení objednávky, které prosím vyplňte a podepište. Jakmile Potvrzení objednávky obdržíme zpět řádně podepsané (u právnických osob včetně razítka, pokud je používají), obratem Vám zašleme zálohovou fakturu.

 3. V tomto případě uveďte přesnou specifikaci požadovaných Výrobků, fakturační adresu a případně dodací adresu, e-mail a telefonické spojení. V tomto případě Vám zašleme potvrzení objednávky, které prosím vyplňte a podepište. Jakmile potvrzení objednávky obdržíme zpět řádně podepsané (u právnických osob včetně razítka, pokud je používají), obratem Vám zašleme zálohovou fakturu.

 4. Osobně v našem Skladu.

2.2         Smlouva je účinná okamžikem, kdy Vám doručíme zálohovou fakturu, která z naší strany představuje potvrzení objednávky. Při osobní objednávce je smlouva uzavřena Vaším souhlasem s naší nabídkou.

2.3         Dodáváme po kusech, běžných metrech, paletách a balení. Sdělíme Vám, v jakém množství můžeme dodat Vámi poptávaný Výrobek.

2.4         Palety s Výrobky jsou originálně baleny z výroby (tj. obvykle opatřené fólií na dřevěných trámkách). Balení menších dodávek je řešeno individuálně dle dodávaného množství Výrobků.

2.5         Ceny všech našich Výrobků (materiálů a doplňků) naleznete v Kč a eurech v ceníku. DPH je účtováno dle platných právních předpisů. V případě nadstandardních požadavků (např. rozměrů, barvy) je cena stanovena individuálně na základě objednávky.

 

3.           Platební podmínky

3.1         Požadujeme platby předem, popřípadě platby v hotovosti při převzetí Výrobků (lze platit i platební kartou). Platby předem se provádějí na základě zálohových faktur, které jsou vystavovány podle objednávek.

3.2         Realizační faktura je vystavena v okamžiku odběru Výrobků.

3.3         Ve výjimečných případech a po předchozí individuální dohodě lze zaslat některé malé kusy Výrobků na dobírku.

3.4         Veškeré bankovní poplatky související s úhradou zálohových faktur hradí Kupující.

3.5         Ostatní případy upravuje dohoda s konkrétním Kupujícím.

 

4.           Dodací podmínky

4.1         Dodací doba Výrobků je dána v závislosti na typu Výrobků a objemu objednávky.

4.2         Uvedené dodací lhůty jsou orientační, ledaže je výslovně potvrdíme jako závazné.

4.3         Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo na krátkodobé prodloužení dodacích lhůt. Každou změnu předem a včas oznámíme.

4.4         Při objednávce Výrobků v individuální (tedy obvykle nenabízené) délce Vám termín dodání sdělíme předem v závislosti na množství a typu Výrobků. Po zaplacení zálohové faktury lze zadat požadavek do výroby. Orientační termín dodání počítáme ode dne přijetí zálohové platby.

4.5         Možnosti vyzvednutí Výrobků jsou uvedeny níže. Není-li sjednáno jinak, používáme vždy doložku INCOTERMS(2010) EXW:

 1. Výrobky si můžete vyzvednout v našem Skladu, nebo pro ně do Skladu poslat svého dopravce. Jsou-li ve Skladu, můžete si Výrobky zakoupit a rovnou vyzvednout.

 2. Pro odběr Výrobků můžete využít externího dopravce. Na požádání Vám rádi sdělíme orientační cenu dopravy.

 3. Ve výjimečných případech lze Výrobky zaslat na místo určení přepravní službou, avšak pouze po předchozí dohodě.

4.6         Čisté a nepoškozené Výrobky v originálním balení lze vrátit max. do 21 kalendářních dní po přechodu nebezpečí škody na Výrobcích. Možnost vrácení Výrobků se nevztahuje na zakázkovou (atypickou) výrobu. Vrácení Výrobků u velkoobchodního prodeje (tj. podle prodeje našim dlouhodobým a/nebo certifikovaným partnerům, se kterými můžeme mít sjednány zvláštní podmínky) je zpoplatněno jednorázovým administrativním poplatkem 250,- Kč bez DPH. Kupní cena za vrácené Výrobky, ponížená o administrativní poplatek dle předchozí věty, Vám bude zaslána na účet nejpozději do 45 dnů od vystavení dobropisu.

4.7         Upozorňujeme, že pokud jste dopravu neobjednali od nás, neneseme žádnou odpovědnost za škody, které vznikly během dopravy. Případné nároky uplatňujte u svého dopravce. Totéž platí v případě, že jsme Vám předali kontakt na externího dopravce. Doporučujeme sepsat protokol o vzniklé škodě a pořídit fotodokumentaci.

4.8         Převzetím Výrobků Kupujícím a/nebo jejich svěřením přepravě Kupujícímu přechází právní odpovědnost a nebezpečí škody na těchto Výrobcích na Kupujícího.

4.9         Neshody v množství nebo druhu dodaných Výrobků a Výrobků objednaných nám musí být oznámeny písemně do tří (3) dnů po přechodu nebezpečí na Výrobcích na Kupujícího.

 

5.           Vady a Záruka

5.1         Odpovídáme za vady, které má Výrobek v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. U Výrobků prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sjednaná nižší cena. Neodpovídáme za vady Výrobků, které jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

5.2         Kupující je povinen prohlédnout Výrobky podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Výrobcích a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. Neučiní-li tak, a neoznámí-li vadu včas, jeho práva z vad zanikají.

5.3         Poskytujeme následující druhy záruk:

 1. Prodloužená záruka 25 let pro domácí použití; a

 2. Prodloužená záruka 10 let pro komerční použití

 3. Základní záruka 5 let;

 4. Základní záruka 2 roky;

(všechny druhy záruk dále souhrnně jen „Záruka“, jejich podrobné podmínky jsou specifikovány v čl. 6 těchto VOP).

5.4         Záruku poskytujeme jen na ty Výrobky, které jsou výslovně uvedeny u každého druhu Záruky, a to vždy v rozsahu a pro použití, jak je uvedeno u konkrétního druhu Záruky. Záruka za těchto podmínek trvá dobu, která je uvedena u konkrétního druhu Záruky (dále jen „Záruční doba“).

5.5         Záruku poskytujeme Kupujícímu. Záruku lze převést z Kupujícího na jinou osobu (zejména nového vlastníka nemovitosti), za předpokladu předání všech dokumentů potřebných k uplatnění Záruky.

5.6         V případě selhání Výrobku v průběhu příslušné Záruční doby vadný Výrobek a/nebo jeho díl vyměníme.

5.7         Záruku poskytujeme pouze tehdy, tedy Vadný Výrobek a/nebo jeho díl vyměníme pouze tehdy, pokud byl dodržen správný způsob montáže, použití a údržby. Výrobek musí být užíván nad zemí a v souladu s pokyny pro instalaci a údržbu vydanými společností WPC (dále jen „Pokyny“).

5.8         Pokyny jsou k dispozici u Vašeho WoodPlastic® obchodního zástupce nebo Vašeho WoodPlastic® dodavatele, na http://www.woodplastic.cz/o-materialu/ke-stazeni/ nebo v písemné podobě u nás ve Skladu.

5.9         Pro účely Záruky znamená „komerční použití“ užívání Výrobku při podnikatelské činnosti, zatímco „domácí použití“ znamená jakékoli užívání Výrobku, které není komerčním použitím.

5.10     V rámci Záruky neprovádíme a nehradíme montážní náklady, odstranění Výrobku, který Kupující považuje za vadný (dále jen „Reklamovaná věc“) nebo zpětnou montáž Výrobků dodaných po reklamaci.

5.11     Při dodání náhradního Výrobku jsme oprávněni požadovat vrácení vyměněného vadného Výrobku, a to na náklady Kupujícího.

5.12     Záruční doba začíná vždy plynout okamžikem přechodu nebezpečí škody na Výrobku na Kupujícího (odst. 4.8 těchto VOP, dále jen „Začátek Záruky“) a trvá po dobu vymezenou jednotlivým druhem Záruky (dále jen „Záruční doba“).

5.13     Kupující, který uplatnil nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastností Výrobku, na něž se sleva nevztahuje.

 

6.           Druhy záruky

 

Prodloužená záruka 25 let pro domácí použití

Doba platnosti této záruky (dále jen „Prodloužená záruka 25 let“) na níže uvedené Výrobky činí dvacet pět (25) let od Začátku záruky pro domácí použití, a znamená, že Výrobky nebudou trpět poškozením hnilobou, dřevokaznými houbami a hmyzem.

Prodloužená záruka 25 let se týká těchto Výrobků: Terasová prkna Woodplastic® Premium, Max, TOP, Ambiente, Obklad ECO, Plotovka 90, Plotovka 120, Zakončovací lišty Woodplastic®.

 

Prodloužená záruka 10 let pro komerční použití

Doba platnosti této záruky (dále jen „Prodloužená záruka 10 let“) na níže uvedené Výrobky činí deset (10) let od Začátku Záruky. Prodloužená záruka 10 let se vztahuje na Výrobky, které byly zakoupeny a/nebo instalovány pro komerční použití, anebo jsou tak využívány, a znamená, že Výrobky nebudou trpět poškozením hnilobou, dřevokaznými houbami a hmyzem.

Prodloužená záruka 10 let se týká těchto Výrobků: Terasová prkna Woodplastic® WoodPlastic® Premium, Max, TOP, Ambiente, Obklad ECO, Plotovka 90, Plotovka 120, Zakončovací lišty Woodplastic®.

 

Základní záruka 5 let

Doba platnosti této záruky (dále jen „Základní záruka 5 let“) na níže uvedené Výrobky činí pět (5) let od Začátku Záruky. Záruční doba 5 let se vztahuje na Výrobky, které byly zakoupeny /anebo instalovány pro domácí použití a komerční použití, anebo jsou tak využívány. Během této doby si dané Výrobky udrží své počáteční vlastnosti.

Základní záruka 5 let se týká těchto Výrobků: Terasová prkna WoodPlastic® Premium, Max, TOP, Obklad ECO, Plotovka 90, Plotovka 120, Zakončovací lišty Woodplastic®.

Základní záruka 5 let se dále týká spojovacího materiálu WoodPlastic® pro výše uvedené Výrobky, tak jak je uveden na www.woodplastic.cz.

 

Základní záruka 2 roky

Doba platnosti této záruky (dále jen „Základní záruka 2 roky“) na níže uvedené Výrobky činí dva (2) roky od Začátku záruky pro domácí použití a komerční použití. Během této doby si dané Výrobky udrží své počáteční vlastnosti.

Základní záruka 2 roky se týká těchto Výrobků: Terasová prkna WoodPlastic® Ambiente, Zakončovací lišty Woodplastic® Ambiente.

Základní záruka 2 roky se dále týká spojovacího materiálu WoodPlastic® pro výše uvedené Výrobky, tak jak je uveden na www.woodplastic.cz.

 

7.           Omezení záruky

7.1         Poskytujeme pouze výše uvedenou Záruku. Nepřijímáme záruky, které ohledně Výrobků poskytl nebo přislíbil kdokoli jiný. Máme právo nevyhovět nárokům ze záruk, které vystavil někdo jiný. Záruka podle těchto VOP zahrnuje jedinou a úplnou záruku a povinnost naší společnosti WPC v souvislosti s Výrobky.

7.2         Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za škody způsobené tím, že kdokoli zanedbal svou prevenční povinnost zejména ve vztahu k poškozenému a/nebo vadnému Výrobku. Zejména neneseme odpovědnost za škody vzniklé dalším užíváním poškozeného a/nebo vadného Výrobku.

7.3         Jediným nárokem Kupujícího a jedinou odpovědností společnosti WPC při jakékoli reklamaci v souvislosti s Výrobky, včetně jakýchkoli reklamací majících původ v marketingu, zakoupení, montáži, užívání, skladování, držby nebo údržby Výrobků nebo reklamací z toho důvodu, že Výrobky nesplnily výše zaručené provozní vlastnosti, je a bude výměna Reklamované věci za nový Výrobek.

7.4         Náhradní Výrobek se bude co nejvíce blížit barvě, designu a kvalitě původní Reklamované věci. Volba a konečné rozhodnutí náleží nám. Nemůžeme zaručit přesnou shodu, jelikož barvy a design se mohou měnit a může dojít k vyčerpání zásob. Kupující souhlasí s použitím takového spojovacího materiálu, který bude pro zpětnou montáž dodaného nového Výrobku dle našeho názoru adekvátní, bez ohledu na to, jaká metoda byla použita při instalaci Reklamované věci.

7.5         Neneseme odpovědnost za žádné škody, vzniklé v důsledku použití Výrobků nebo v důsledku škod vzniklých přímo či nepřímo z jakékoli vady Výrobků, včetně škody z poklesu hodnoty a/nebo ztráty možnosti užívání nebo požitku z jakékoli nemovitosti nebo její části.

7.6         Nikdy neručíme a neodpovídáme za jakýkoli stav způsobený nebo se značnou pravděpodobností způsobený:

 1. nesprávnou montáží Výrobků a/nebo nedodržováním Pokynů, jakož i příslušných zákonů nebo stavebních norem, včetně nevhodné nosné konstrukce, upevnění, větrání nebo spárování;

 2. použitím Výrobků nad rámec běžného užívání nebo aplikace nedoporučené nebo nepovolené v Pokynech, jakož i v platných zákonech a stavebních předpisech, stejně jako úmyslným či hrubě nedbalým poškozením;

 3. pohybem, deformací, zhroucením nebo usazováním půdy nebo nosné konstrukce, na kterou jsou nainstalovány Výrobky;

 4. vadnou nebo chybnou konstrukcí krytiny, jejímž důsledkem je pronikání vody způsobené nesprávnou instalací, řemeslným provedením, údržbou nebo opravou;

 5. jakoukoli vyšší mocí (včetně záplavy, hurikánu, tornáda, větru, zemětřesení, blesku, krupobití, atd.);

 6. odbarvením, vyblednutím, poskvrněním nebo zbarvením způsobeným zcela nebo částečně růstem plísní a jiných hub na povrchu Výrobku, usazováním hmyzu na povrchu Výrobku, organickými látkami, oxidy kovů nebo částic (včetně rzi nebo koroze jakéhokoli spojovacího materiálu), znečištěním, ostatními atmosférickými nebo okolními znečisťujícími látkami, cizími látkami jako jsou tuk nebo olej, chemickými látkami (včetně těch nacházejících se v čisticích prostředcích) nebo běžným zvětráváním (definovaným jako přírodní výkvět solí, vystavení slunečnímu záření, klimatické a povětrnostní podmínky způsobující, že jakýkoli barevný povrch postupně vybledne, odloupne se nebo nahromadí nečistoty a je skvrnitý);

 7. škodou vyplývající z trestného činu nebo činu povahy trestného činu, nehody, požáru nebo působení zdrojů tepla jako je zařízení na vaření nebo reflexní povrchy;

 8. použitím barev, mořidel, povrchových úprav nebo jiných chemických látek, včetně čisticích prostředků nebo pesticidů;

 9. blednutím, odlupováním nebo jiným zhoršením jakýchkoli barev, mořidel nebo jiných nátěrů použitých na Výrobcích;

 10. změnou klimatu, podmínek životního prostředí nebo jakýmkoli příčinám mimo naši kontrolu;

 11. variací nebo změnou v barvě Výrobků - stálobarevnost – Výrobky mají UV ochranu. Nicméně se jedná o výrobky ze dřeva, a proto se mohou v průběhu času vyskytnout barevné odchylky následkem nerovnoměrného vystavení UV záření a vlhkosti;

 12. procesem vyzrávání dřevní složky;

 13. vznikem vodních prachových skvrn;

 14. výskytem statické elektřiny - Za určitých podmínek se mohou osoby pohybující se na terase z materiálu WPC setkat s výboji statické elektřiny. Jedná se o běžný fyzikální jev vyskytující se u většiny materiálů s podílem plastů;

 15. neodborným zacházením, údržbou, skladováním, zneužíváním nebo zanedbáváním Výrobků ze strany Kupujícího a/nebo uživatele;

 16. běžným opotřebením;

 17. nárazem předmětů;

 18. veškerým spojovacím materiálem nedodaným nebo neschváleným námi. Neposkytuje se žádná záruka na spojovací materiál jiný než WoodPlastic® spojovací materiál; na takový spojovací materiál, ať schválený nebo jiný, se vztahují pouze záruky poskytnuté výrobcem spojovacího materiálu a jedinou zárukou Kupujícího je záruka a opravný prostředek tohoto výrobce.

7.7         Neodpovídáme za případnou nevhodnou montáž Výrobků a jejich použití v nemovitosti Kupujícího, včetně toho, zda Výrobek splňuje požadavky právního předpisu, technické normy nebo obdobného předpisu vztahujícího se na nemovitost Kupujícího.

7.8         Neposkytujeme architektonické a inženýrské služby. Neposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení o vhodnosti Výrobků na skutečnou funkční charakteristiku, schopnosti, způsobilost nebo provoz Výrobků v nemovitosti Kupujícího nebo podle podmínek užívání Kupujícím.

7.9         Aniž by bylo omezeno kterékoli jiné ustanovení ohledně Záruky, veškeré Záruky zaniknou a my nebudeme povinni je dodržet, pokud nastane jeden nebo více z následujících případů:

 1. Výrobek není namontován, udržován a/nebo používán výhradně v souladu s Pokyny, jakož i všemi příslušnými právními předpisy;

 2. užití Výrobku v rozporu s obvyklým účelem, jakož i v rozporu s Pokyny, ať předvídatelné či nepředvídatelné;

 3. neprovedení řádné a včasné údržby nebo opravy;

 4. včasné neoznámení poruchy nebo závady Výrobku;

 5. použití spojovacího materiálu jiného než značkového WoodPlastic® spojovacího materiálu nebo schváleného skrytého spojovacího materiálu.

   

8.           Reklamační řád

8.1         Pro uplatnění práva z vad (reklamaci) nám musí Kupující dodat kopii dokladu o zakoupení (zejména dodacího listu) a fotografie Reklamované věci. Takový doklad o zakoupení musí pocházet od naší společnosti, případně od registrovaného a/nebo certifikovaného prodejce Výrobků a musí z něj být patrný přinejmenším (1) datum zakoupení a (2) skutečnost, že Kupující zakoupil alespoň takové množství Výrobků, kolik považuje za vadné. Všechny záruční reklamace nám musí být doručeny v Záruční době a v žádném případě ne později než třicet (30) dnů po zjištění možné vady nebo jiného selhání Výrobku.

8.2         Reklamace a veškerá související oznámení musí být zaslány na adresu našeho Skladu.

8.3         Po zjištění možné vady Reklamované věci musí Kupující Reklamovanou věc zajistit před nebezpečím, stejně jako zajistit, aby dalším používáním Reklamované věci nemohla vzniknout škoda. Je-li toho zapotřebí, musí Kupující umožnit našemu pověřenému pracovníkovi vstoupit do prostor, v nichž se Reklamovaná věc nachází, abychom mohli uplatňovanou vadu posoudit. Reklamaci musíme posoudit ještě před tím, než mohou být provedeny trvalé opravy nebo Reklamovaná věc odstraněna (např. vyňata z celkové plochy). Nesmí nám být vráceny žádné Reklamované věci, pokud jsme o to nepožádali, nebo to písemně neodsouhlasili.

8.4         Náklady na odstranění nebo likvidaci vadných Výrobků, jakož i na jejich převoz, nese Kupující.

8.5         Záruční doba neběží po dobu od doručení do vyřešení reklamace. Dojde-li k výměně Výrobku, začne běžet nová Záruční doba od okamžiku přechodu nebezpečí k tomuto novému Výrobku.

 

9.           Skladování a manipulace

9.1         Výrobky by měly být uloženy na rovném a větraném povrchu a správně podloženy.

9.2         Pohledová (pochozí) strana (u terasového prkna položeného na povrchu) nesmí být při skladování vystavena světlu, aby bylo zabráněno změně barvy pohledové strany.

9.3         Pohledová strana terasového, či plotového prkna se nesmí pokládat přímo na zem, aby nedošlo k poškození povrchu. 

9.4         Při manipulaci s Výrobky se musí brát v úvahu, že WoodPlastic® prkna jsou těžší než klasická dřevěná prkna.

 

10.      Závěrečná ustanovení

10.1     Tyto VOP a právní vztahy mezi námi a Kupujícím a právní vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.2     Tyto VOP platí od 1. 8. 2017.

 

V Bukovanech dne 1. srpna 2017

 

WPC - WOODPLASTIC a.s.

www.woodplastic.cz

 

Kontakt

WPC – WOODPLASTIC a.s.
Bukovany 181
257 41 Týnec nad Sázavou

Tel.: + 420 321 001 525
E-mail: eshop@woodplastic.cz 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
MajorShop

Myspace Twitter G+ Facebook